Glam Vanity Stool, Furrific White

Glam Vanity Stool